Përgjegjësitë?

Cdo anëtarë ka pergjegjësi për sjelljet e veta dhe për keqpërdorimin e profilit të vet, njashtu edhe anetarëve tjerë.

Shqip.se nuk mban pergjegjesi për foto të manipuluara apo keqsjellje ndaj njëri tjetrit..

Nuk mbajm pergjegjesi sepse secili ka mundsi te raporton apo blokon personin, duke hapur profilin e personoit dhe kliko bloko ket anetar.

 

shqip.se